Vrijdag 1 juni 2018, School’s (almost) out for summer


Hoort u eens …

Werd door uw kunst, lieve onderwijsmensen

kennen en kunnen niet een schooljaar lang opgezweept?

Toch zal het weldra bedaren

wanneer de grote vakantie haar wangen aanreikt..

Aangepakt aangepakt …

Toch wensen wij, de koningen van het onderwijsfeest,

jullie geestdrift een laatste keer aan te wakkeren

Verschaf u een pronkgewaad en handhaaf de traditie

van Bobofeestgejuich en verzengend feestgedruis

’t is weer tijd voor blijheid

Geef er aan toe, jawel je kunt niet anders …

En dit op vrijdag 1 juni 2018 vanaf 20.00u in Café Local!!!

 

Hier tickets online in voorverkoop.

7,00Lees meer

VVK €7
KASSA €10

 

Affiche downloaden om op te hangen? Druk hier!