Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Partijen

Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die voor de aankoop van zijn toegangsticket van een evenement beroep doet op de diensten van ilovebobo.be.

Artikel 2 – Ilovebobo

De verantwoordelijkheid van ilovebobo.be ten opzichte van de koper beperkt zich uitsluitend tot zijn rol van dienstverlener. Ilovebobo.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een aanpassing/wijziging die beslist of doorgegeven werd door de organisator.

Artikel 3 – Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt Ilovebobo de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van Ilovebobo (MultiSafepay).
Wanneer de betaling gebeurde via de rekening of online payment provider van de organisator, neemt de organisator alle verantwoordelijkheid voor terugbetalingen, klachten en annulaties van reservaties.
Tickets worden terugbetaald in geval van annulatie van het evenement, alsook wanneer voldaan is aan de wettelijke bepaling (zie artikel 6). Bij foutieve en meervoudige betaling van reservaties neemt de organisator de verantwoordelijkheid tot terugbetaling van het verkeerdelijk betaalde bedrag. De bedrag van terugbetaling is steeds exclusief transactiekosten.

Artikel 4 – Verzending tickets

Tickets worden pas verzonden na ontvangst van het geheel van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de kaartjes, reserveringskosten kosten van haven, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe.

Artikel 5 – Betalingstermijn

De koper is verplicht om de betalingstermijn te eerbiedigen dat hem op het moment van de reservering zal meegedeeld worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zullen de tickets terug in verkoop gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

Wettelijke bepalingen

Artikel 6 – Annulatietermijn

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel melden via aangetekende zending en enkel voordat het evenement heeft plaats gevonden. Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt de organisator zich het recht om aan de koper de administratieve kosten, reservatiekosten terug te eisen.

Artikel 7

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 8 – Eigendomsrecht

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriƫle eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de leverancier werd ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 9 – Privacy

De informatie die door de leverancier op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor promotiedoeleinden worden gebruikt of toevertrouwd worden aan derden mits uitzondering van een tegengesteld verzoek van de koper dat per aangetekend schrijven is verstuurd.

Artikel 10 – Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.