Vereniging Zonder Winstoogmerk


En toen werd een feitelijke vereniging een vzw !

Sinds februari 2011 kunnen we van de ‘I Love Bobo VZW’ spreken.
Gezien de steeds groter wordende verantwoordelijkheden en de onduidelijkheden van de financiële stromen vonden we het opportuun om een vzw op te richten.

 

Statuten

Bij een VZW horen dan ook statuten. De volledige versie is steeds opvraagbaar. Hieronder alvast de eerste vier artikels :

 

Art. 1. De vereniging draagt de naam “I LOVE Bijzondere Onderwijsmensen uit het Buitengewoon Onderwijs vzw”, afgekort “I LOVE BOBO vzw”, en is opgericht voor onbepaalde duur.

 

 

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpsesteenweg 22, 2660 Hoboken, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel kan binnen het gerechtelijke arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering. Met ondernemingsnummer 834.682.822.

 

 

Art. 3. Het doel van de vereniging is: -Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met onderwijs verbonden zijn. -Met de opbrengst of de ingezamelde fondsen zorgbehoevende jeugd uit het Antwerpse onderwijs financieel en/of materieel bijstaan.

 

 

Art. 4. De vereniging wordt opgericht vanaf publicatie en dit voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden conform de bepalingen van hoofdstuk VI