Wat is het PF ?


Wat is het I Love Bobo ProjectenFonds?

LogoBOBO_PF_01

I Love Bobo vzw tracht zijn tweede doelstelling te realiseren. Met de ingezamelde fondsen tracht ze de zorgbehoevende jeugd uit het Antwerpse onderwijs financieel en/of materieel bij te staan.

U kan met uw school/organisatie jaarlijks een project indienen.

Niet elk project kan weerhouden worden.

Afhankelijk van de ingezamelde fondsen en afhankelijk van de verschillende criteria, wordt een selectie gemaakt van een aantal projecten die materieel ondersteund kunnen worden.