PF 2014: De Leerexpert ‘De Leydraad’


Afbakening van de speel- en werkhoeken van kleuters met autisme en laag ontwikkelingsniveau om frustraties te verminderen en het gericht leren spelen en werken te bevorderen.