PF 2013: Sibso Begijnenvest


Interne time-out werking

Weerhouden project I Love Bobo Projectenfonds 2013.

(begeleidingstraject voor jongeren binnen de school)

Tijdens de time-out periode wordt gewerkt met verschillende methodieken, zoals o.a. individuele of groepsbegeleiding rond attitudevorming, training in sociale vaardigheden, weerbaarheidstraining, agressieregulatie.
Naast voorgaande methodieken biedt men jongeren ook het werken in creatieve ateliers aan.

I Love Bobo zorgde mee voor de aankoop van allerlei materiaal om activiteiten te organiseren voor de leerlingen binnen dit time-out project.